Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 338

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 341

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_head.php on line 213
KCHČSV - Zápis ze schůze Výboru KCHČSV v Jihlavě 17. 11. 2023

Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Přejeme všem členům klidné svátky a a mnoho úspěchů v roce 2024.

pf2024pf2024

Zveme Vás na tradiční předvánoční sranda-závod v netradičních disciplínách "O kapra Karla Hartla", který se bude konat v prostorách ZKO Komárov. 

kap1kap1

 

OMLOUVÁME SE VŠEM ZÁJEMCŮ, ZKOUŠKA JE LETOS Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Zveme všechny majitele československých vlčáků (i jiných plemen) na zkoušku vytrvalosti psa 26.11.2023 v Nymburku. 

Více informací v kalendáři

VYPRODÁNO!

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 315 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze Výboru KCHČSV v Jihlavě 17. 11. 2023

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 4. 1. 2024 15:06 Zveřejněno 28. listopad 2023
Napsal Lenka Dragonari Zobrazeno: 260

Přítomni: Kamila Nováková, František Herbrich, Lenka Dragonari, Jana Kotulánová, Kateřina Hladká, Hana Slezáčková

Omluveni: Karel Čundrla, Pavel Musílek (předseda KRK)

1.      Kontrola plnění usnesení z minulé schůze Výboru

Stopařský závod, přebor a další sportovní akce, výstavy i bonitace proběhly bez závad, ZVP z organizačních důvodů přeloženo na jaro, zajistí Herbrich.

Doplňování informací na web:

$1·         Výsledky výstav doplněny.

$1·         Výsledky bonitací ještě doplní Dragonari, opraví s pomocí P. Hurdy data bonitací. Moravské bonitace, které jsou ve výsledcích uvedeny formou obrázku a nelze v tom vyhledávat jednotlivé psy, doplnit taky.

$1·         Seznam a galerii klubových vítězů doplní Slezáčková.

$1·         Kluboví šampioni doplní Čundrla.

$1·         Výsledky soutěže o prac. jedince do tabulky a galerii vítězů doplní Hladká.

$1·         Výsledky přeboru, stop. závodu a CC doplněno.

$1·         Výsledky CaniKosíř doplní Herbrich.

Hlášení výstav na ČMKU, uschování výsledků, uveřejňování výsledků na webu včetně galerie klubových vítězů, zajistila Slezáčková.

Požadavek CHK na Organizační komise: Možnost udělat stop stav pro počet zvířat na bonitaci 20, při schůzi 16. Svody bez omezení. Zajistí Dragonari, Hladká.

Od roku 2022 bude mít jarní výstavu Morava a podzimní Čechy. Dodržuje se.

Galerii promazává Slezáčková. Do úvodu galerie napíše Dragonari max 10 fotek na psa.

Příprava seznamu klubem stanovených veterinárních klinik, kam bude Bonitační či Chovatelská komise mít možnost posílat psy na kontrolní vyšetření či kontrolní RTG. Seznam připraví Dragonari, formulář je připravený.

Návrhy na Valnou hromadu ČMKU. Návrhy po nutné úpravě přednesla Nováková, návrhy byly schváleny. Předsednictvo ČMKU pracuje dlouhodobě na jejich realizaci, uvidíme s jakým výsledkem.

Mapa plemeníků – stále nemá správce. Výbor zhodnotil, že spravovat mapu plemeníků považuje za zbytečné. Pro: Kotulánová, Hladká, Herbrich, Slezáčková, Dragonari Proti: Nováková

2.      Kontrola zápisu z korespondenční schůze 10. 3. – 17. 11. 2023

Schváleno.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Kotulánová, Hladká, Slezáčková

3.      Stav členské základny a odeslání čl. základny na ČKS v řádném termínu

Počet členů 270.

Zajišťuje Herbrich.

4.      Stav účtů – kontrola, účetní závěrka, daňové přiznání

Stav účtů zaokrouhleně

$1·         OK Čechy 2022 72 tisíc, 2023 43 tisíc.

$1·         OK Morava 2022 26 tisíc, 2023 12 tisíc.

$1·         Výbor 2022 368 tisíc, 2023 468 tisíc.

Stav účtů Org. komisí je třeba mírně navýšit.

Do 31.3.2024 odešle účetní závěrku a daňové přiznání na příslušný finanční úřad Kotulánová.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Kotulánová, Hladká, Slezáčková

5.      Finanční příspěvek Výboru Org. komisím za 2023 a 2024

2023 Na pořádání sportovní akce, Kč na 1 zúčastněné ČSV:

  •           1400 na přebor
  •           700 na ostatní vážné sportovní akce nehromadného charakteru, např. stopařský závod
  •           300 na hromadné akce, např. dogtreking, canicross
  •           100 na zábavní akce, např. kapra

Zajišťuje Kotulánová.

Na rok 2024 Výbor rozhodl nechat stávající výši příspěvku plus příspěvek 5 000 Kč na každou uspořádanou bonitaci.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Kotulánová, Hladká, Slezáčková

6.      Bonitace 2024

Výbor ukládá Organizačním komisím připravit do konce roku plán na 6 bonitací (datum, místo, rozhodčí) a umístit na web. Za OK Čechy zajišťuje Dragonari, za OK Morava zajišťuje Tichá, za Výbor dohlíží Hladká.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Kotulánová, Hladká, Slezáčková

7.     Oblastní volební schůze členů

OK projednají datum (jaro) a místo, do konce letošního roku nahlásí ke schválení do Výboru, Dragonari uvede do kalendáře. Zodpovědné osoby za volby za Čechy Nováková, za Moravu Herbrich. Zodpovědná osoba dohlíží na dodržování stanov a schváleného volebního řádu v průběhu voleb, po volbách doručí následně do Výboru zápis z volební schůze, prezenční listinu s podpisy přítomných členů klubu a zápis sčítací komise obsahující všechny náležitosti dané volebním řádem včetně podpisu všech tří členů sčítací komise.

Program volební schůze:

ü  zahájení

ü  stručná zpráva o činnosti Výboru a akcích pořádaných OK za rok 2022 a 2023

ü  plán činnosti na 2024 a 2025

ü  zpráva o chovu

ü  dotazy, podněty, připomínky členů

ü  seznámení s volebním řádem

ü  volba sčítací komise

ü  návrhy a představení navrhovaných členů do Org. komise a delegátů na Konferenci, doporučení k pozdější volbě členů CHK

ü  volby

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Kotulánová, Hladká, Slezáčková

Autorům zpráv připomene Nováková.

V březnu připraví Herbrich:

$1·         přesný počet členů jeden měsíc před prvním dnem volby, podle kterého se bude volit počet delegátů

$1·         jmenný seznam členů, kteří mohou volit a být voleni, tj. jsou evidovanými členy klubu minimálně jeden měsíc před prvním dnem volby

$1·         jmenný seznam členů, kteří mohou být zvoleni delegáty, tj. mají zaplacené členské příspěvky (s výjimkou čestných členů) za minimálně poslední dva po sobě jdoucí roky

$1·         dotyčné emailem upozorní, že pokud by chtěli být zvoleni, musí deklarovat svůj souhlas se zvolením buď osobně těsně před volbou nebo doručit písemně před volbou.

Návrh volebního řádu pro Volební schůzi členů:

VOLEBNÍ ŘÁD

·         Volit mohou pouze přítomní členové příslušné oblasti KCHČSV, kteří jsou min 1 měsíc evidovanými členy. Každý člen může navrhnout jakéhokoli kandidáta (i sebe), který má zaplacené členské příspěvky (s výjimkou čestných členů), a současně je pro volbu do Org. komise min. 1 měsíc členem KCHČSV, pro volbu delegáta Konference je členem minimálně poslední dva po sobě jdoucí roky.

·         Každý z navržených kandidátů musí před uvedením na seznam kandidátů zřetelně souhlasit se svým zvolením, v případě, že nebude při volbě přítomen, musí svůj záměr kandidovat vyjádřit prokazatelně předem písemně. Toto písemné oznámení musí být doručeno Výboru nebo příslušné volební komisi před zahájením volby.

·         Volba je tajná, v případě potřeby se při rovnosti hlasů provede doplňková volba pro kandidáty se shodným počtem hlasů.

·         Volba sčítací komise (3 členové klubu, nekandidáti)

·         Seznámení s činností volených orgánů. (OK organizuje výstavy, svody, bonitace, přebory, závody, pomáhá dobrovolně pořádat jiné akce, spolupracuje s Výborem a plní jím uložené úkoly, vede čl. základnu a pokladnu dané oblasti, doplňuje na web informace o pořádaných akcích, vydává průkazky a známky. Konference delegátů je nejvyšší orgán klubu, schází se obvykle jednou za dva roky, určuje směřování klubu v následujících dvou letech, rozhoduje o pravomocech Výboru a OK, volí Výbor, KRK a KK, projednává zprávy o činnosti Klubu, o hospodaření, o chovu, zprávu KK a KRK, řeší podněty KRK, usnáší se na změnách Stanov, ZaCHŘ, BŘ a dalších předpisů Klubu. Usnesení Konference delegátů je závazné pro všechny členy a orgány Klubu. CHK je jmenovaná Výborem na jeho prvním zasedání a dle jeho úvahy, Výbor může ale přihlédnout k návrhům členské základny. Členové CHK jsou členy bonitační komise, navrhují a schvalují krytí, vydávají KL, řeší nežádoucí krytí, dojíždějí na kontroly vrhu, odpovídají na dotazy chovatelů.)

·         Návrhy a představení jednotlivých kandidátů na delegáty Konference a do OK (pozor na shodná příjmení), neformální návrhy do CHK.

·         Hlasování o požadovaném počtu členů OK (lichý, 5-9 + 2 náhradníci, pokud by nebyli žádní kandidáti na náhradníky, je volba i bez náhradníků možná, i v případě menšího počtu kandidátů)

·         Počet delegátů: na každých 10 členů příslušné oblasti v den před datem první volby je volen 1 delegát

·         Volba členů OK a Delegátů za oblast

·         Volební urna je otevřená 1 hodinu

·         O výsledku voleb sepíše sčítací komise písemný zápis - protokol, který musí obsahovat:

o   vydaný počet hlasovacích lístků

o   celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků

o   počet odevzdaných platných hlasovacích lístků

o   počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků

o   počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům

o   ze sčítání provede zápis, který všichni členové sčítací komise vlastnoručně podepíší ve dvou kopiích, jednu si ponechají a druhou doručí pověřenému zástupci Výboru.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Slezáčková, Hladká, Kotulánová

8.      Výstavy 2024

Jarní klubovou výstavu zajišťuje Hladká.

Podzimní výstavu speciální a klubovou bez KV, která bude pojmenována Memoriál Karla Hartla, zajišťuje Slezáčková.

Datum, místo, rozhodčí a propozice jsou již uvedeny na webu, upraví Hladká, Slezáčková.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Kotulánová, Hladká, Slezáčková

9.      Výstavy 2025, návrhy OK na příští rok

OK projednají své předběžné návrhy, alespoň 2 varianty dat, míst a rozhodčích a doručí Výboru ke schválení do konce března. Zajišťuje Slezáčková. Napevno domluví do konce května, doručí do Výboru. Zajistí Slezáčková, uvede do kalendáře. Nováková zašle žádost na ČMKU do konce července.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Slezáčková, Hladká, Kotulánová

 

10.   Konference datum a místo

Předběžně datum 7. září a místo Benešov, upřesní Nováková na základě rozhodnutí OK, do kalendáře dá Dragonari.

Hlasovací tabulky pro sčítací komisi připraví Slezáčková.

Delegátům bude uhrazeno cestovné 6 Kč na km, jídlo a nealko pití.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Slezáčková, Hladká, Kotulánová

11.   Kluboví šampioni

Vyhlášení a ocenění klubových šampionů a jejich uvedení na webu zajišťuje Čundrla. Zatím se přihlásil: Erron z Molu Es.

12.   Sportovní akce

$1·         Soutěž o nejlepšího pracovního jedince - spočítání výsledků, vyhlášení a ocenění 6 nejlepších a uvedení výsledků na web zajistí Hladká. Výzvu k přihlášení zajistí na web Nováková, přihlášky posílat Hladké.

$1·         ZVP předběžně březen. Zajistí Herbrich. Umístí na web.

$1·         Stopařský závoduspořádá Zeisek.

$1·         Přebor podzim Čechy – zajišťuje Nováková.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Slezáčková, Hladká, Kotulánová

13.  Návrh na zřízení nových webových stránek

Zřízení nových stránek si bere na starost Slezáčková.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Slezáčková, Hladká, Kotulánová

14.  Knížky ČSV – náklady k tisku a minimální počet výtisků

Na základě zjištění P. Musílka Výbor směřuje spíš k vydání ve vlastním nákladu přes některou z tiskáren. Knihu ve wordu a úpravu zajistí Nováková. Tisk zajistí Hladká. Výbor bude zjišťovat možnosti překladu do angličtiny.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Slezáčková, Hladká, Kotulánová

15.  Návrh na pověření H. Jahelkové agendou rozesílání informačních mailů, případně rozesíláním členských známek všem členům klubu, tj. i na Moravu a zahraničním členům se osvědčil. Pověření přetrvá i nadále.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Slezáčková, Hladká, Kotulánová

16.  Návrh na smazání neaktuálních článků z webu

Připraví Hladká.

17.  Překlad bonitační karty a instruktážního videa do angličtiny

 

BK nově naformátuje Hladká.

BK překlad zajistí Slezáčková, pomůže Dragonari. Video přeloží Jahelková. Do zahraničních klubů rozešle po kontrole Nováková.

18.  Kontrola plnění usnesení Konference 2022

·         Zanést veškeré změny řádů schválené na Konferenci 2022 na web i do veřejného rejstříku a uvést do praxe. Dořeší v nejbližší době Nováková.

·         Zasílat novým členům mailem pdf brožuru Stanov, ZaCHř a Bř. Zajišťuje Herbrich.

·         Zařídit datovou schránku dle zákona. Zařídil Herbrich, Kotulánová.

·         Oprava klubové adresy u správce webové domény a úprava nastavení, aby nebyly setrvalé problémy s registrací na web. Zařídí společně Nováková, Hurda.

·         Zrušení placení poplatků na místě u svodů a bonitací. Vyřízeno.

·         Stanovovat výši všech poplatků kromě svodů a bonitací (určuje Konference) a kromě těch, které jsou dané Stanovami. Ekonomická směrnice a ceník poplatků jsou schválené a uveřejněné na webu.

·         Zařídit si oprávnění k vystavování faktur, výrobě a prodeji reklamních výrobků. Není třeba. Kotulánová zajistila právní zhodnocení:

Spolek upravený § 214 a násl. NOZ je ze své povahy neziskový. Ve smyslu § 217 odst. 2 NOZ může spolek v rámci provozování vedlejší hospodářské činnosti podnikat nebo provádět jinou výdělečnou činnost, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti spolku nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Podle § 217 odst. 3 NOZ pak lze zisk z činnosti spolku použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Z příslušných ustanovení NOZ ani jiných právních předpisů nevyplývá pro spolky povinnost mít živnostenské oprávnění ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb. nebo jiného předpisu.

Při sepisování stanov spolku jasně uveďte, že činnost bude vykonávána jako nezisková a že spolek nemá za cíl podnikat ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb.V opačném případě se můžete setkat s požadavkem na doplnění živnostenského oprávnění, pokud si soudní úředník formulace ve stanovách špatně vyloží.

·         Ověřit u KCHČSV Slovenské republiky stávající stav při zapracování dohodnuté změny standardu ve smyslu návratu k původnímu znění. Slovenský výbor uvedl, že žádost o změny byla odeslána na FCI, ale zatím bez reakce. Výbor požádal o společnou schůzku obou klubů. Zatím bez reakce.

·      Zpracovat projekty na ozdravení populace čsv (projekt na ozdravení uvnitř plemene a projekt přilití krve jiného plemene do plemene československý vlčák). Zpracuje CHK ve spolupráci s odborníky (včetně možností zapojení univerzit, např. ČZU či Veterinární škola v Brně). Výsledky projektů přednést na následující Konferenci. Nováková zpracuje zdravotní dotazník, ve spolupráci s Jahelkovou, rozešle všem členům a uvede na webu.“

Varianta ozdravení uvnitř plemene:

Ozdravení populace v rámci čistokrevného chovu je zpracováno v Itálii, projekt WGI (wolfdog genetik indexes). Zpracoval Alessio Camatta. Italská databáze umí vybrat na základě matematických modelů geneticky nejvhodnější partnery pro každou fenu uvedenou v této databázi, tak aby nedocházelo k další ztrátě variability v rámci plemene, při současné prevenci uvedených dědičných chorob, řízení příbuznosti a selekci morfologických znaků a indexů. Totéž v podstatě dělá i CHK v ČR, sice bez modelů, ale podle stejných kritérií.

Varianta přilití krve jiných plemen:

 Ozdravení s pomocí osvěžení krve je na maximální vědecké úrovni pomocí analýzy DNA zpracováno holandským klubem Saarloosů. Tento postup na rozdíl od předchozího vede k výraznému zvýšení genové variability a je v libovolné míře přenositelný i na ČSV. Policie ČR informuje, že nabízí vhodnou fenu NO, která se typem hodí spíš k čsv a je dobrácké povahy.

·         Pokračovat v jednání s cílem zařazení zkoušek vytrvalosti psa (opravené verze) mezi oficiální uznávané zkoušky v ČR, snaží se Nováková.

Zapsala Nováková

Z galerie