Členské příspěvky

Kategorie: Klub Aktualizováno 6. 2. 2019 8:30 Zveřejněno 31. leden 2019
Napsal Petr Hurda Zobrazeno: 100

Členské příspěvky ve výši 400,- Kč (zahraniční členové 600,- Kč) při přihlášení uhraďte na celostátní účet číslo: 5560765389/0800 , jako variabilní symbol uveďte číslo čl. průkazky, pokud ji nemáte, uveďte telefonní číslo. Do zprávy pro příjemce uveďte "členské příspěvky za rok ........... a své jméno" !!!!!!!!!!!.

Z galerie