Přihláška na svod či bonitaci české pobočky KCHČSV

Podrobné údaje o konkrétní bonitaci najdete v kalendáři akcí, bankovní spojení zde a výši poplatků zde, a prosíme nezapomeňte si přečíst bonitační řád.

Poplatky zasílejte bankovním převodem (nebo složenkou typu A) na č. účtu: 163723369/0800, variabilní symbol: číslo zápisu jednoho bonitovaného psa bez písmen a lomítek (nápověda: číslo zápisu máte uvedné v průkazu původu, začíná cmku/csv/). Na bonitaci předložte doklad o zaplacení.
 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Psi, musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Majitel psa/feny souhlasí s využitím a archivací veškerých údajů vyplněných v přihlášce na svod a bonitaci pro potřeby Klubu chovatelů ČSV a úkony nezbytné k zabezpečení a rozvoji chovu ČSV.
Jméno psa včetně názvu chovatelské stanice
Číslo zápisu psa v plemenné knize (dle PP)
Výsledek vyhodnocení stavu kloubů, pokud už je Vám znám, např. DKK A(0/0) DLK 0-0
Výsledek vyhodnocení genetických testů na degenerativní myelopatii a dwarfismus, pokud už je Vám znám, např. DM: N/DM DW: N/N
Jméno otce včetně názvu chovatelské stanice
Výsledek rentgenologického vyšetření DKK otce - vyplňte podle rodokmenu
Jméno chovatele (tzn. od koho jste psa koupili, majitele chovatelské stanice)
Tedy Vaše jméno
Adresa majitele uvedeného v PP
Číslo průkazky vyplňte pouze pokud jste členem klubu
 

Z galerie