Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Zápisy ze schůzí

Zápis z ustanovující schůze Výboru Jihlava 4. 9. 2022

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 16. 10. 2022 9:30 Zveřejněno 16. říjen 2022
Napsal Admin Zobrazeno: 532

Zápis z ustanovující schůze Výboru 4. 9. 2022 v Jihlavě

Přítomni:

Nováková, Herbrich, Slezáčková, Kotulánová, Hladká, Dragonari, Čundrla

 

Volby do funkcí:

Předseda: Nováková – jednomyslně

Tajemník: Herbrich – jednomyslně

Pokladník: Kotulánová - pro: Nováková, Herbrich, Čundrla, Slezáčková, Dragonari, Hladká; zdržela se hlasování: Kotulánová

Výstavy: Slezáčková - jednomyslně

Výcvik: Hladká - jednomyslně

Bonitace: Dragonari - jednomyslně

Kl. šampioni: Čundrla - jednomyslně

Evidence členů: Herbrich

Web: Dragonari, Hladká

Volba Chovatelské komise, členové jsou zvoleni nadpoloviční většinou (volba je tajná):

Drábek 7 hlasů, hlavní poradce chovu

Dragonari 7 hlasů, poradce chovu

Nováková 6 hlasů, poradce chovu

Matušincová 6 hlasů, poradce chovu

Novoveská 7 hlasů, poradce chovu, předseda CHK

Herbrich 5 hlasů, poradce chovu

Čundrla 3 hlasy

Do CHK byli jmenování Drábek, Dragonari, Nováková, Matušincová, Novoveská, Herbrich.

 

V Jihlavě 3. 9. 2022 zapsala Hladká

Z galerie