Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 338

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 341

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_head.php on line 213
KCHČSV - Certifikace a akreditace laboratoře ve vztahu k určování genetického profilu a ověření paternity u psů

Články

Certifikace a akreditace laboratoře ve vztahu k určování genetického profilu a ověření paternity u psů

Kategorie: Chov Aktualizováno 31. 10. 2016 9:41 Zveřejněno 30. říjen 2016
Napsal Ing. Daniela Čílová edit P.Hurda Zobrazeno: 3122

Certifikát ISAG vydává mezinárodní společnost International Society for Animal Genetics (http://www.isag.us/index.asp?autotry=true&ULnotkn=true) všem laboratořím, které se zúčastní srovnávacích testů pro vyhodnocování genetických profilů pořádaných touto organizací. Certifikát potvrdí nejen účast na testech ale také úspěšnost laboratoře v již zmiňovaných testech. Dle úspěšnosti (kvality vyhodnocení ) je práce jednotlivých laboratoří zařazena do „ranku“ kvality od 1 do 5. Na certifikátu naleznete tento údaj jako Absolute genotyping accuracy rank.


Rank 1 –100-98% úspěšnost (kvalita vyhodnocení)
Rank 2 – 97,9 - 95%
Rank 3 –94,9 – 90%
Rank 4- 89,9 – 80%
Rank 5 – méně než 80%
ČMKU doporučuje využívat laboratoře , jejichž práce spadá do ranku 1 (pracují s 0 – 2% chybovosti, viz. tabulka výše) maximálně do ranku 2. Při vyhodnocení paternity zvířat je nutná vysoká přesnost vyhodnocení genetického profilu. Z profilů zatížených větší chybou není možné paternitu ověřit.


Akreditace znamená doslovně – důvěryhodnost (z franc. Accréditer). Akreditaci vydává laboratořím Český institut pro akreditaci (ČIA www.cia.cz) který je součástí jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány. Tyto orgány fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem. V našem případě je závaznou normou ISO 17025. Akreditační audit probíhá v konkrétní laboratoři pod dozorem akreditační komise. Akreditační komise kontroluje veškeré zařízení laboratoře, kalibraci přístrojů, expiraci chemikálií, odbornou způsobilost personálu atd. atd. Výsledkem je dokument o akreditaci. Akreditace není plošná na všechny metody a analýzy, které probíhají v laboratoři, ale je přesně definováno (přílohy akreditace) pro jako metodu daná laboratoř akreditaci splnila. V našem případě jde o akreditaci metody, která laboratoř opravňuje k určování genetického profilu a ověřování paternity zvířat. Laboratoře využívají možnosti rozšiřovat si své akreditace dle aktuální poptávky trhu a svých finančních možností. Pakliže laboratoř neprokáže svou odbornou zdatnost a schopnost poskytovat správné výsledky, není jí akreditace udělena.

V tuto chvíli v Čechách existuje jedna laboratoř, které výše zmiňovanou odbornou kvalifikaci splňuje, je to česká Gemonia. Situace tzn. počet laboratoří s touto kvalifikací se mění v závislosti na snaze o zvýšení odborné způsobilosti jednotlivých laboratoří.

 

ing. Daniela Čílová

Z galerie