Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 338

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 341

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_head.php on line 213
KCHČSV - Genetické profilování (DNA profil)

Genetické profilování (DNA profil)

Kategorie: Chov Aktualizováno 6. 12. 2016 12:11 Zveřejněno 13. listopad 2015
Napsal Daniela Čílová Zobrazeno: 8307

Na začátku roku 2015 vešla pro majitele československých vlčáků v platnost povinnost stanovit genetický profil (dále jen GP) u všech bonitovaných zvířat. Dříve, než pošlete krev svého psa do některé z laboratoří, zapřemýšlejte, jaké pracoviště oslovíte.

Pro laika je obtížné orientovat se v nabídkách jednotlivých laboratoří, a proto bych vám ráda nabídla vysvětlení pojmů, které hrají v kvalitě a budoucím využití GP psa důležitou roli. Je třeba uvědomit si, že GP není jen povinnost, kterou si musíme splnit, ale že jde o poměrně převratný krok v historii chovu československých vlčáků.

Od této chvíle má každé zvíře „genetický otisk“ v podobě GP, na základě něhož může být identifikováno, či tento může posloužit k identifikaci jeho potomků. Pro lepší názornost si můžeme představit databázi GP lidí, která se využívá např. při prokazování trestných činů. Je-li tato databáze zpracovaná v „srozumitelném jazyce“ mohou jí využívat všechny laboratoře na celém světě, které tímto jazykem „mluví“. Vysvětlím později v textu.

Nechci zatěžovat definicemi, ale určitá fakta uvést musím. Jak již bylo řečeno, genetický profil slouží k jednoznačné identifikaci jedince, či může posloužit k určení rodičovství (mimo jiné). GP je soubor znaků, které jsou pro každého jedince nezaměnitelné a jedinečné. Jde vlastně o otisk prstu v přeneseném slovním významu.

V praxi molekulární genetiky se pro tento účel využívají tzv. STR sekvence, což jsou tandemově se opakující sekvence nukleotidů (základní stavební jednotka DNA) o velikosti dvou až sedmi párů bází, které se nacházejí v určitém úseku molekuly DNA (můžeme dále nazývat markery).

Ve světě existují dva přístupy (ISAG a AKC, viz níže) dle kterých lze profilování provádět. Tyto dva přístupy v sobě zahrnují rozdílné použití markerů sloužících pro určení genetického profilu. Definice markeru zní: Marker je známá sekvence DNA, identifikovatelná jednoduchou zkouškou.

Dva přístupy:

  1. markery dle ISAG -International society of animal genetics.
  2. markery dle AKC - American kennel club

Nadále se budeme zabývat pouze přístupem dle ISAG, neboť tento přístup je doporučován FCI a v Evropě více využíván než přístup AKC. Budeme ho nazývat ISAG panel. Pod pojmem marker si můžeme v tomto případě představit určité místo na molekule DNA, které nám dodá potřebnou informaci. ISAG panel zahrnuje následujících 22 markerů: AHTk211, CXX279, REN169O18, INU055, REN54P11, INRA21, AHT137, REN169D01, AHTh260, AHTk253, INU005, INU030, Amelogenin, FH2848, AHT121, FH2054, REN162C04, AHTh171, REN247M23, AHTH130, REN105L03, REN64E19. Informaci o všech těchto markerech naleznete na dokumentu o GP vašeho psa. U každého markeru naleznete dvě čísla, oddělená lomítkem. Jedno z čísel je „dědictvím od matky“, druhé je „dědictvím od otce“. Na poloze zda se číslo nachází před či za lomítkem, nijak nezáleží. Na základě srovnání genetických profilů potomka, otce a matky, pak můžeme jednoduchou porovnávací metodou určit, zda je či není daný jedinec potomkem obou, nebo jednoho z rodičů.

Aby měl genetický profil potřebnou vypovídací hodnotu pro majitele zvířete ale i pro majitele potomků daného zvířete, je třeba, aby laboratoř nejen testovala dle ISAG panelu, ale aby se také pravidelně (jednou za dva roky) účastnila srovnávacích testů kvality svých výsledků. Tato skutečnost by měla být uvedena v informacích o službách laboratoře. Na základě výsledků srovnávacích testů ISAG vydává certifikát jednotlivým účastníkům testů (členům ISAG). Na certifikátu je uvedena úspěšnost. Na webových stránkách laboratoří bývá tato úspěšnost označována jako „Absolute genotyping accuracy rank“ s uvedenými čísly 1 a výše.

ČMKU doporučuje uznávat výsledky od laboratoří s hodnocením 1 nebo 2. Tyto testy kvality pak v praxi zaručují, že laboratoř „mluví“ již zmiňovaným srozumitelným jazykem pro ostatní laboratoře, dodržující stejné principy a její výsledky jsou kvalitní. Z toho vyplývá, že GP od laboratoří, které se těchto srovnávacích testů neúčastní, nemusí splňovat náročná kritéria na kvalitní GP. Navíc tyto GP nemusí být srozumitelné žádné jiné laboratoři, protože nemusely být vytvořeny podle zavedených standardů dle ISAG. Ve výsledku pak takové GP nemohou být použitelné pro srovnání s jinými GP a využity pro určení paternity apod.

Další, neméně důležitou záležitostí, je akreditace laboratoře pro provádění nabízených testů. Akreditace zaručuje, že laboratoř dodržuje akreditované postupy, všechny použité metodiky řádně testuje a validuje. Akreditace není povinná avšak k výše uvedeným faktům, může být pro spotřebitele velice prospěšná. Laboratoře, které splňují podmínky akreditace tuto skutečnost na svých stránkách uvádí v podobě certifikátu vydaného akreditačním orgánem. Uvádí-li laboratoř, že pracuje dle ISO 17025, ještě neznamená, že je akreditovaná.

Na závěr bych ráda shrnula dvě důležitá kritéria, která vám zaručí kvalitní a v čase neomezeně použitelný výsledek:

  1. účast na srovnávacích testech kvality (nikoli jen testace dle ISAG)
  2. akreditace laboratoře po nabízené služby v podobě certifikátu o akreditaci vydané příslušným akreditačním orgánem.

Dnes začíná být běžné, že zahraniční chovatelé zhotovují GP svým zvířatům. Neměli bychom se jako země původu odlišovat od standardního hodnocení v zájmu budoucího využití těchto dokumentů.

Ing. Daniela Čílová

Z galerie