Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 338

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 341

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_head.php on line 213
KCHČSV - Statistiky

Statistiky

Kategorie: Chov Aktualizováno 28. 1. 2017 14:21 Zveřejněno 10. leden 2013
Napsal Hana Čertíková Zobrazeno: 5321

Veškeré statistiky vyhodnocuje, komentuje a zveřejňuje KCHČSV ve svých pravidelných ročenkách, které dostávají členové Klubu poštou. Zprávy o chovu jsou ke stažení zde.

 

Zapsané odchovy československých vlčáků v ČR v letech 1994 – 2015

Rok Vrhy Psi Feny Celkem
2015 41 129 148 277
2014 53 167 164 331
2013 47 134 135 269
2012 49 156 131 287
2011 52 165 168 333
2010 47 123 124 247
2009 36 90 95 185
2008 32 86 93 179
2007 33 113 87 200
2006 19 56 55 111
2005 25 72 77 149
2004 16 36 46 82
2003 30 85 85 170
2002 23 70 59 129
2001 24 72 67 139
2000 26 75 75 147
1999 22 61 53 114
1998 28 88 63 151
1997 17 60 55 115
1996 20 67 67 134
1995 25 88 53 141
1994 29 79 58 137

Svody a bonitace

Rok Svod Bonitace
Psi Feny Celkem
Psi
Feny
Celkem
2016 28 29 57 44 44 88
2015 29 33 62 36 60 96
2014 30 34 64 32 38 70
2013 38 32 70 37 48 85
2012 40 41 81 28 33 61
2011 41 43 84 41 46 87
2010 41 32 73 23 40 63
2009 29 28 57 32 37 69
2008 32 37 69 17 26 43
2007 22 33 55 19 20 39
2006 28 34 62 22 13 35
2005 28 31 59 19 20 39
2004 24 29 53 10 9 19
2003 32 23 55 12 16 28
2002 13 21 34 13 12 25
2001 27 27 54 15 12 27
2000 20 16 36 17 15 32

 

Sledovaná zdravotní hlediska

Dysplazie kyčelního kloubu:

DKK je dědičné vývojové onemocnění s polygenní dědičností. U takové dědičnosti hrají svoji roli jednak genetické dispozice daného jedince, ale také vlivy vnějšího prostředí. Podmínkou pro zařazení jedince do chovu je vyhodnocení DKK. Maximální přípustný stupeň je C (lehká DKK), přičemž psi a feny jsou podle DKK zařazováni do tzv. tříd chovnosti (hraje zde roli i DKK rodičů). Při návrhu rodičovského páru je pak brán v úvahu výskyt DKK v celém rodokmenu potomků z navrženého spojení, jako i známe výsledky DKK sester a bratrů navrhovaných rodičů, prarodičů atd. Vyšetření DKK se provádí z rentgenového snímku, který se zhotovuje v sedaci z důvodu dodržení přesně předepsané polohy psa.

Rok A B C D E Celkem
2016 50 2 2 0 0 54
2015 65 9 3 4 0 81
2014 60 3 2 3 0 68
2013 54 6 3 0 0 63
2012 46 7 5 2 3 63
2011 52 15 6 2 2 77
2010 64 15 6 2 2 89
2009 51 4 7 4 1 67
2008 32 9 6 4 1 52
2007 20 18 9 2 1 50
2006 26 13 11 5 0 55
2005 19 7 5 1 0 32
2004 4 8 13 11 2 38
2003 9 7 11 12 7 46
2002 a 1 17 9 17 13 10 66

Povinné rentgenování kyčelních kloubů bylo zavedeno roku 1995 u MVDr. Miroslava Nechvátala, který posuzoval do roku 1999. Od roku 1999 posuzoval rentgeny na základě výhradní spolupráce MVDr. Jan Šterc. Výhradní smlouva s ním byla ukončena 30.4.2005, a bylo umožněno nechat psy rentgenovat u několika akreditovaných posuzovatelů, i v zahraničí. V roce 2005 byla podstatná část psů vyhodnocována v Polsku, příp. Rakousku nebo Itálii, což zřejmě ovlivnilo výsledky za rok 2005 (v případě přerentgenování byl uznáván lepší výsledek). Od poloviny roku 2006 je možné provádět vyhodnocení DKK pouze v České republice (v r. 2006 byl již vyhodnocen pouze jeden pes v Polsku). Od 1.5.2005 je možno nechat psy plemene ČSV vyhodnotit u kteréhokoliv akreditovaného veterináře - posuzovatele DKK, avšak již pouze jednou. Další výsledky nebudou uznány. Psy zrentgenované a vyhodnocené již dříve (před 1.5.2005) je možno 1× přerentgenovat. Od 1.1.2009 platí jako minimální věková hranice pro zhotovení oficiálního RTG na DKK 15 měsíců.

Dysplazie loketního kloubu:

Opět  jde  o  onemocnění  s  polygenní  dědičností.  DLK  sledujeme  povinně  na  základě rozhodnutí  konference KCHČSV z června 2010 u jedinců rentgenovaných od 1.1.2011.

Rok 0-0 1 2 3 Celkem
2016 55 0 0 0 55
2015 79 0 0 0 79
2014 70 0 0 0 70
2013 63 0 1 0 64
2012 59 0 1 0 60
2011 69 0 0 0 69
2010 38 0 0 0 38
2009 16 0 0 0 16

Degenerativní myelopatie:

DM  je  progresivní  neurodegenerativní  onemocnění  míchy.  Příčinou  tohoto  onemocnění  je  bodová  mutace  v genu označovaném jako SOD1. Díky výzkumné práci ČZU v Praze vedené Ing. Danielou Čílovou dostal náš Klub možnost získat široký přehled o výskytu této bodové genetické mutace v populaci - přesto, že DM není u ČSV palčivým problémem, bylo by nezodpovědné, kdybychom této jedinečné možnosti k plošnému testování našich psů nevyužili. Výsledky vyhodnocených psů z českých odchovů jsou optimistické, lepší než očekávané. Jsou  také významně lepší, než celkový  průměr  a  budou v maximální možné míře využity k  udržení a pokud možno i k dalšímu zlepšení tohoto zdravotního parametru. Podrobnější článek najdete zde.

Celkem k 12.4.2016 bylo testováno 1016 československých vlčáků z celého světa, z toho N/N - 580, N/DM - 407, DM/DM - 59.

Z galerie