Kalendář akcí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Rok Měsíc Týden Dnes Vyhledat Přejít na měsíc

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KCHČSV 16.9.2018, NADĚJKOV

neděle, 16. září 2018, 08:00am - 05:00pm
od Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Shlédnutí : 1343

VSTUPNÍ LISTY ODESLÁNY 5.9.2018

 

PROPOZICE SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KCHČSV 16.9.2018, NADĚJKOV

MÍSTO KONÁNÍ:

16.9.2018, ZKO Nadějkov, 49.5090650N, 14.4948547E; u rybníka Pilař, https://mapy.cz/zakladni?x=14.4867866&y=49.5026380&z=13&source=coor&id=14.4948547%2C49.509065 . Po dohodě je možné ubytování ve 4 lůžkových chatičkách za 400 Kč/den/osoba s plnou penzí, objednávky předem Hana Slezáčková +420 739 432 776, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">

Jedete-li od severu (Sedlčany), zahněte před Nadějkovem na východ (směr Starcova Lhota), 100m před odbočkou na Křenovy Dvory zahněte doprava, cesta bude značena poté šipkami KCHČSV.

Nejezděte přes Hubov, pokud Vás zde navigace povede, cesta není sjízdná.

AKTUALITY:

https://www.facebook.com/events/254224411830274/

 Stav po 2. uzávěrce - finální

 vystavavystava

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA:

Hana Slezáčková +420 739 432 776, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Helena Jahelková +420 728 504 240, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (zejména problémy s přihlašováním)

ROZHODČÍ:

Jindřich Jedlička

PROGRAM:

8:00 – 8:45 přejímka psi

10:30-11:15 přejímka feny

8:55 – vyhodnocení Přeboru 15.9.2018

9:00 – cca 15:00 posuzování psů, soutěže

Cca 15:00 – ukončení výstavy a oficiální zakončení

POPLATKY:

               1. uzávěrka (13. 8. 2018) člen / nečlen     2. uzávěrka (27. 8. 2018) člen / nečlen

za 1. psa                             450,- / 650,- Kč             600,- / 800,- Kč

za 2. psa                             300,- / 500,- Kč             450,- / 650,- Kč

štěňata, dorost, veteráni         0,- / 100,- Kč                 0,- / 200,- Kč

čestná třída                             0,- / 100,- Kč                 0,- / 200,- Kč

soutěže                               100,- / 200,- Kč             200,- / 300,- Kč

Poplatky zasílejte bankovním převodem (nebo složenkou typu A) na č. účtu: 163723369/0800, variabilní symbol: číslo zápisu jednoho vystavovaného psa bez písmen a lomítek (nápověda: číslo zápisu máte uvedné v průkazu původu, začíná cmku/csv/).

Pro rozlišení plateb 1. a 2. uzávěrky rozhoduje datum zadání platby / podání na poště!

Při platbě více psů (1 majitel) uhraďte poplatek dohromady. Neuhrazené přihlášky nebudou přijaty!

PŘIHLÁŠKY:

vyplňujte elektronicky prostřednictvím formuláře http://www.cswolfdog.cz/index.php/akce/vystavy/prihlaska-na-vystavu na webu klubu. Pro každého psa je nutné vyplnit samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce musí být přiložena kopie průkazu původu a kopie dokladu o zaplacení (vyjma tř.štěňat, dorostu, čestná, veteránů pouze u členů klubu). Nezaplacené přihlášky nebudou přijaty!

NEJSTE-LI SI JISTÍ, CO MÁTE VYPLNIT, POUŽIJTE NÁPOVĚDY V PŘIHLÁŠCE! DBEJTE, ABY DATUM NAROZENÍ ODPOVÍDALO ZAŘAZENÍ PSA DO DANÉ TŘÍDY V DEN VÝSTAVY, NIKOLI V DEN PŘIHLAŠOVÁNÍ.

Po přijetí přihlášky Vám do mailu dojde vždy potvrzení (kontrolujte složku spam, hromadné). V případě jakýchkoli problémů s přihlašováním (např. při rekapitulaci se Vám objeví prázdná strana), kontaktujte organizátory. Někdy stačí změnit prohlížeč (program pracuje na google chrome, mozilla firefox, nepodporuje však staré verze internet exploreru).

Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU. Nejste-li si jistí, použijte nápovědu uvedenou v přihlášce. Pro třídu pracovní doložte fotokopii certifikátu zkoušek, pro třídu vítězů přiložte fotokopii šampionátu nebo titul národního vítěze nebo titul klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po 2. uzávěrce není možné.

Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele/majitelů je shodné s 1. přihláškou ve stejném pořadí. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes splňuje podmínky dané pro třídu pracovní nebo vítězů, bude zařazen do třídy otevřené.

Rozhodující pro uznání příslušné uzávěrky je datum odeslání elektronické přihlášky a datum odeslání platby. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI a propozic (se kterými je povinen se sám seznámit). Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy a dalších údajů v katalogu výstavy.

Tituly - CAJC CZ, BOJ (Nejlepší mladý), CAC CZ, Res. CAC CZ, ČKŠ (Čekatel Klubového šampiona), BOV, BOS, BOB, vítěz Speciální výstavy (fena), vítěz Speciální výstavy (pes). Dále bude vyhlašováno Nejlepší štěně, Nejlepší dorost.

Udělení titulů není nárokové.

Soutěže

Nejhezčí pár - fena a pes v majetku majitele (spolumajitelů) uvedeného (uvedených) v PP psa, oba z páru musí být na výstavě samostatně posouzeni.

Nejhezčí chovatelská skupina - minimálně 3 a maximálně 5 jedinců jednoho plemene pocházejících z vlastního chovu, kteří jsou potomky nejméně tří různých rodičů (tzn. minimálně ze dvou různých vrhů) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele. Do soutěže o nejhezčí chovatelskou skupinu je možné přihlásit se na místě při přejímce psů, výše poplatku pak odpovídá druhé uzávěrce.

Doklady k účasti na výstavě:

– průkaz původu psa, nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán

– očkovací průkaz nebo platný pas s potvrzeným očkováním

– klubový průkaz (pokud je majitel psa členem KCHČSV)

Veterinární podmínky

Psi musí být klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 Veter. zák.), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 5. 2003. Psi musí mít platné očkování proti vzteklině nejméně 30 dnů staré a musí být v imunitě proti psince a parvoviróze. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi nemocní a z nemoci podezřelí, psi po úraze, feny v druhé polovině březosti, kojící a háravé feny.

Všeobecná ustanovení

Výstava je přístupná psům, kteří dosáhli min. 1 den před výstavou věku požadovaného pro zařazení do příslušné třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Pořadatel výstavy je oprávněn odmítnout přijetí přihlášky, ale důvody nesmí být v rozporu s platnými řády ČMKU a musí být vystavovateli sděleny. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi nemocní a z nemoci podezřelí, psi po úraze, feny v druhé polovině březosti, kojící a háravé feny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, psi kousaví a agresivní vůči lidem a psům. Změny exteriérů psa prováděné nadměrným lakováním, tónováním srsti apod. jsou zakázány. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU, Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů pro hodnocení exteriérů psů Českomoravské kynologické unie. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.

Protesty

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 500 Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Upozornění

V průběhu výstavy může být provedena namátková kontrola čipu.

 

Údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány a uveřejněny ve výstavním katalogu, webu KCHČSV a Zpravodaji KCHČSV.

 

ENGLISH:

SPECIAL DOG SHOW OF Czechoslovakian woldog

16. 9. 2018, ZKO Nadějkov, 49.5090650N, 14.4948547E

Possibility of accomodation, information +420 721 205 351 , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

JUDGE: Jindřich Jedlička

CONTACT:

Hana Slezáčková +420 739 432 776, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Helena Jahelková +420 728 504 240, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PROGRAM:

8:00 - 8:45 veterinary check males, 10:30-11:15 females

9:00 – approximately till 15:00 judging

ENTRY DEADLINE: I. 13. 8. 2018; II. 27. 8. 2018

ENTRY FEES:

I. entry close - member of KCHČSV/non-member     II. entry close - member/non-member

First dog 450 CZK / 650 CZK                              600 CZK / 800 CZK

Next dog 300 CZK / 500 CZK                               450 CZK / 650 CZK

Baby, puppy, veteran class 0 CZK / 100 CZK           0 CZK / 200 CZK

Competitions 100 CZK / 200 CZK                         200 CZK / 300 CZK

ENTRY FEES should be transferred to the following account:

Payment account : IBAN: CZ46 0800 0000 0001 6372 3369, BIC: GIBACZPX

Variable symbol: Reg. number of a dog without letters and slashes

ENTRIES

Enter online through KCHČSV webside formulář http://www.cswolfdog.cz/index.php/akce/vystavy/prihlaska-na-vystavu . Entries will not be processed without a proof of payment! Applications sent after the second deadline or applications without the proof of payment of the entry fee and applications without double-sided photocopy of pedigree will not be accepted. Illegible forms will be sent back. Organizers shall not be liable for incorrectly completed entry form. If a photocopy of completed performance trial (certificate) or champion class certificate not be enclosed with the application, the dog will be placed in the open class . Only one application per dog per class. Changing classes after deadline shall not be possible. Upon receipt of the application, the exhibitor is subject to all FCI show rules and propositions. The exhibitor grants his/her permission to have their address and other informations published in the show catalogue.

Classes

Division into classes is governed by Show Regulation of the Bohemian and Moravian Cynological Union (ČMKU).

For inclusion in the working class, please provide a certificate of completion of an examination. Entry form to the champion class must be accompanied by a copy of the obtained title (championship, national winner, club winner or special show winner). Listed titles must be obtained in competition with adults.

Titles

CAJC CZ, BOJ (best junior), CAC CZ, Res. CAC CZ, ČKŠ (Čekatel Klubového šampiona), BOV, BOS, BOB, Club winner. Also will be proclaimed Best baby and Best puppy.

Awarding of the titles is not compulsory and cannot be claimed.

Competitions

Best couple competition - for a female and a male with the same owner (co-owners), who were judged at the show; Best Breeder´s Group - a group of at least three and max five dogs from one kennel, who were judged at the show and are offspring of at least three different parents (two fathers or two mothers = at least two different litters)

Documents necessary for the participation in the show:

- dog´s pedigree

- pet passport with proof of rabies vaccination

- club member card (if the owner is member of KCHČSV CR)

Veterinary conditions

Dogs must be clinically healthy. Dogs must be equipped with a pet passport or a vaccination record and must have valid antirabies vaccination in accordance with § 4 part 1 letter f) of veterinary act a must show the proof of imunity against distemper, parvovirosis and leptospirosis. Dogs from EU member states and third countries must have the pet passport and fulfil the conditions of the Regulation 998/2003 of May 26, 2003. Sick dogs, dogs suspected to be sick, dogs after an injury, bitches in season, bitches in second half of gravidity, nursing bitches shall not be admitted at the show.

General conditions

All dogs and bitches are eligible if they are within the age limit required for the respective class in the day of the show date. Imported dogs must be recorded in the Czech book of breeds. The organizer shall not be liable for any damages caused by the dog or the exhibitor or for the dog´s death or loss. Free movement of dogs is not allowed. Each dog must be on a string, biting dogs must be muzzled. Sick dogs, dogs suspected to be sick, dogs after an injury, bitches in season, bitches in second half of gravidity, nursing bitches, dogs in the ownership of the persons who are prohibited to participate in shows, and dangerous dogs - biting and aggressive to both humans and dogs - are excluded from the participation in the show. Changes of exterior of a dog carried out by a hair spray, powdering, etc. are forbidden. If not stated otherwise, the provisions of the Show Rules of the Bohemian and Moravian Cynological Union shall apply. In case the show will not take place due to matter-of-fact reasons, the fees will be used for paying the costs connected to the preparation of the show.

Complaints

Objections against any decisions made by a judge shall not be permittable. However, formal complaints concerning violation of show rules and provisions may be filed. Such complaint must be submitted in writing along with a principal of 500 CZK and only within the show. Shall the complaint be denied, the principal forfeits to the organizer of the show.

Notification

There can be a random dog identity check during the course of the show according to the FCI rules, based on a Chip number.

By sending the registration form you agree with publication of data in Show Catalogue, web pages and journal of KCHČSV „Zpravodaj“

Zpět

Z galerie