Jak mám postupovat dál, když byl můj pes (fena) uchovněn?

Kategorie: Chov Aktualizováno 26. 4. 2019 16:38 Zveřejněno 22. květen 2008
Napsal Helena Hubáčková Zobrazeno: 11832

Proveďte tzv. PŘEREGISTRACI do seznamu chovných jedinců; po úspěšném absolvování bonitace a RTG na DKK zašlete na plemennou knihu č. 2 vedenou Českým kynologickým svazem (ČKS), pod kterou ČSV spadají, následující doklady:

ČKS zašle doklady na dobírku zpět; majitelé plemeníků obdrží Knihu krytí, majitelé chovných fen Knihu odchovů. V PP provede ČKS záznam o provedené přeregistraci.

Majitelé chovných fen musí (pokud ho ještě nemají) zažádat o uznání mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice, příp. je možné odchovat vrh na osobu, která už chovatelskou stanici registrovanou má (například chovatel, od něhož má majitel svou fenu). V takovém případě je potřeba uzavřít Smlouvu o pronájmu feny k chovu. V tomto případě je pak jako chovatel uveden nikoliv majitel feny, ale vlastník chovatelské stanice.