Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 48 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z ustavující schůze Výboru KCHČSV, 6. 8. 2018, Benešov

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 2. 9. 2018 20:29 Zveřejněno 7. srpen 2018
Napsal Lenka Dragonari Zobrazeno: 621

6. 8. 2018 hotel Benica, Benešov u Prahy

Přítomni: Nováková, Dragonari, Mrkosová, Smištíková, Tuhela, Herbrich

Omluven: Gorel

Předseda KRK Malý pozván, omluven

Host: Kotulánová

Bod č.1 : Projednání žádosti pana M. Šestáka o pověření k uspořádání Středoevropské výstavy ČSV

Výbor obdržel žádost p. M. Šestáka o to, aby mu bylo umožněno uspořádat pod záštitou KCHČSV Středoevropskou výstavu ČSV v roce 2019. Vzhledem k tomu, že ČMKU požaduje po chovatelských klubech doručit žádosti o konání takovýchto výstav pro rok 2019 nejpozději do 15. srpna 2018, a zároveň je nutné, aby KCHČSV měl již zajištěné souhlasy klubů z okolních států, je technicky nemožné, aby KCHČSV ČR požadoval souhlasy klubů z okolních států v rámci několika málo dní. Oslovené kluby musí uspořádat zasedání ke schválení požadovaného souhlasu.

Navrhujeme p. Šestákovi a udělujeme mu pověření, aby si zajistil souhlasy klubů okolních států s konáním této výstavy na rok 2020 a předložil Výboru písemný návrh obsahující všechny náležitosti (rozpočet akce, místo konání, atd.). Písemný návrh bude Výboru dodán do 30. 11. 2018

Pan Šesták bude o tomto rozhodnutí neprodleně informován e-mailem.

PRO: Nováková, Dragonari, Mrkosová, Smištíková, Tuhela, Herbrich

Schváleno jednohlasně

Bod č. 2: Schválení přijetí nových členů

Musílek Pavel, Brožová Karolína, Vestfálová Kateřina, Mourycová Anna, Pitrová Ludmila, Fabiánová Markéta, Šmídek Ondřej, Hranáč Jiří, Balounová Václava, Šimák Martin, Šotola Lukáš, Grassingerová Dagmar, Kadeřávková Hana, Hovorka Vratislav, Turoň Jiří, Šimáčková Kateřina, Jíra Jiří, Jaroslav Holeček, Arnošt Adam, Vlčková Taťána, Holoušová Lucie, Zíma Pavel, Košťálová Monika

PRO: Nováková, Dragonari, Mrkosová, Smištíková, Tuhela, Herbrich

Schváleno jednohlasně

Bod č. 3: Objednat Zkušební řád IGP od ČKS v počtu 10 ks

PRO: Nováková, Dragonari, Mrkosová, Smištíková, Tuhela, Herbrich

Schváleno jednohlasně

Bod č. 4: Volba předsedy, tajemníka, pokladníka a zodpovědných osob

Předseda - Nováková

Schváleno jednohlasně

Tajemník - Herbrich

Schváleno jednohlasně

Pokladník

Výborem zmocněná osoba Kotulánová

Schváleno jednohlasně

Osoba odpovědná za organizaci bonitací - Dragonari

Schváleno jednohlasně

Osoba odpovědná za organizaci výstav (dle článku 9. 12 odstavců a, g, h Stanov) – Smištíková

Schváleno jednohlasně

Osoba odpovědná za aktualizaci internetových stránek KCHČSV – pověřené osoby Hurda a Čertíková

Schváleno jednohlasně

Osoba odpovědná za organizaci závodů, přehlídek a ostatních sportovních akcí – Tuhela

Schváleno jednohlasně

Osoba odpovědná za přípravu, tisk a rozesílání zpravodaje – Dragonari

Schváleno jednohlasně

Osoba odpovědná za zasílání evidence členů ČMKU – Herbrich

Schváleno jednohlasně

Osoba odpovědná za Klubové šampionáty – Mrkosová

Schváleno jednohlasně

Regionální pokladník Čechy : Andrlová

Schváleno jednohlasně

Regionální pokladník Morava : Balaštík

Schváleno jednohlasně

Bod č. 5: Jmenování CHK

Navržení členové:

Matušincová

PRO: 5 - Herbrich, Nováková, Dragonari, Smištíková, Tuhela

PROTI : 0

ZDRŽEL SE : 1 - Mrkosová

Tichá

PRO: 1 - Herbrich

PROTI: 2 – Mrkosová, Dragonari

ZDRŽEL SE: 3 – Nováková, Smištíková, Tuhela

Mrkosová

PRO: 5 – Nováková, Herbrich, Tuhela, Dragonari, Smištíková

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1 - Mrkosová

Drábek

PRO: 6 – Nováková, Herbrich, Tuhela, Smištíková, Dragonari, Mrkosová

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Nováková

PRO: 5 – Herbrich, Tuhela, Smištíková, Dragonari, Mrkosová

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 1 - Nováková

Novoveská

PRO: 6 – Nováková, Herbrich, Tuhela, Dragonari, Mrkosová, Smištíková

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Dragonari

PRO: 5 – Nováková, Herbrich, Mrkosová, Tuhela, Smištíková

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1 - Dragonari

CHK má 6 členů

Volba předsedy CHK:

Návrhy:

Lucie Novoveská

PRO: 6 – Nováková, Herbrich, Tuhela, Smištíková, Dragonari, Mrkosová

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Hlavní poradce chovu:

Návrhy:

Jiří Drábek

PRO: 5 - Nováková, Tuhela, Dragonari, Smištíková, Mrkosová

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1 - Herbrich

Regionální poradci chovu : Dana Matušincová, Kamila Nováková, Lucie Novoveská

PRO: 6 – Nováková, Herbrich, Tuhela, Smištíková, Mrkosová, Dragonari

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výbor KCHČSV jmenuje CHK ve složení:

Předseda CHK, reg. PCH : Lucie Novoveská

HPCH : Jiří Drábek

Reg. PCH : Dana Matušincová

Reg. PCH : Kamila Nováková

Jaroslava Mrkosová

Lenka Dragonari

 

Bod č. 6: Projednání návrhu Jana Gorela:

Navrhuji, aby výborem jmenovaná Chovatelská komise měla povinnost pravidelně pořizovat zápis ze všech jednání a rozhodnutí a to ne jenom jednou ročně, ale vždy bezprostředně po jakémkoliv jednání a rozhodnutí (doplnění - minimálně 1 x ke konci měsíce). V zápise bude vidět o čem se v konkrétním měsíci jednalo, jakého psa ke krytí se doporučilo / nedoporučilo a další nezbytné chovatelské záležitosti a podrobnosti. Zápis ze schůze musí být veřejně přístupný na stránkách klubu. Děkuji za jakoukoliv odpověď Jan Gorel

Návrh byl projednán a v diskuzi byly vzneseny tyto připomínky:

* Takto podrobný zápis je technicky velmi náročný a zatíží CHK neúměrnou administrativou

* Zasahuje do know – how chovatelů

* CHK je už nyní povinna zdůvodnit zamítnutí navrženého krycího psa chovateli písemně

Hlasování o návrhu Jana Gorela:

PRO: 0

PROTI: 6

ZDRŽEL SE : 0

Z časových důvodů jsou další body odloženy na příští schůzi, případně budou řešeny korespondenčně.

Schůze ukončena ve 23:15.

Z galerie