Zápisy ze schůzí

Zápis ze členské schůze české pobočky 14.10.2007, Praha

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 14. 11. 2008 18:32 Zveřejněno 16. říjen 2007
Napsal Michaela van Erne Zobrazeno: 6717
Datum a místo konání: 14.10.2007, Praha - Strahov

Program schůze:

 1. Volba mandátové a sčítací komise

 2. Rozpočtový plán pro rok 2008

  - schválen hlasováním


 3. Plán akcí na rok 2008
  a) jarní bonitace 19.4.2008 v Roudnici nad Labem (upřesnění této i dalších akcí bude zveřejněno na internetu a ve Zpravodaji)
  b) jarní setkání majitelů a přátel ČsV v Hrachově
  c) letní tábor v Lázních Bělohrad
  d) speciální výstava a závod podle ZVV1
  e) podzimní bonitace
  f) Vánoční závod o kapra Karla Hartla 15.12.2008

  - schválen hlasováním

 4. Diskuse
  - pan Oskar Dóra jako zástupce granta plemene ze Slovenské republiky přiblížil plán mezinárodního setkání hlavních poradců chovu ČsV. Toto setkání by se mělo konat v České republice a jeho cílem je usměrnění chovu v následujících letech
  - paní ing. Soukupová vznesla dotaz na téma systému organizace této akce
  - pan Dóra vysvětlil a podrobněji rozšířil myšlenku setkání poradců chovu
  - pan ing. Skoupý doplnil další cíle setkání a jejich smysl
  - pan Dragonari vznesl dotaz na hodnocení zkoušky povahy při bonitacích na Slovensku
  - pan Dóra vysvětlil rozdíly a odchylky mezi vyhodnocováním v ČR a SR


Zapsala v Praze dne 14.10.2007 Michaela van Erne