Směrnice KCHČSV o klubových poplatcích

Kategorie: Dokumenty Aktualizováno 13. 11. 2018 0:39 Zveřejněno 28. červenec 2014
Napsal Admin Zobrazeno: 2456

Členské příspěvky, poplatky za KL, nežádoucí krytí a kontroly vrhu zasílejte na účet KCHČSV 215497202/0300; jako variabilní symbol uveďte číslo čl. průkazky, pokud ji nemáte, uveďte telefonní číslo. Do zprávy pro příjemce uveďte, kterou položku platíte a své jméno.

 

Název poplatku Člen Klubu Nečlen Klubu
Členský příspěvek na kalendářní rok 400,- -
Poplatek za bonitaci 300,- 700,-
Poplatek za bonitaci při zápisu až na místě 500,- 900,-
Poplatek za svod mladých zdarma 400,-
Poplatek za svod mladých při zápisu až na místě 200,- 600,-
Poplatek za vystavení krycího listu zdarma 300,-
Poplatek za vystavení krycího listu ve zkráceném termínu
Poplatek za vystavení krycího listu po prvním porušení Zápisního a chovatelského řádu KCHČSV
300,- 500,-
Poplatek za vystavení krycího listu po opakovaném porušení ZACHŘ 1500,- 3000,-
Kontrola vrhu zdarma 500,-

Poznámky:

  • Porušením ZaCHŘ KCHČSV se rozumí takové porušení, na nějž byl chovatel písemně upozorněn.

  • Kontrolu vrhu hradí chovatel (nečlen KCHČSV) formou paušálního poplatku na celostátní účet.

  • Cestovní náklady kontroly vrhu hradí chovatel (člen i nečlen KCHČSV) přímo poradci chovu při kontrole vrhu ve výši 4Kč/km.   V  případě cesty kontrolora hromadnou dopravou uhradí chovatel jízdné v plné výši.

  • Bonitace u psů s DKK vyřazující z chovu a u psů hodnocených P14 (vylučující vada) je zdarma.

  • Nežádoucí krytí a případné zpoplatnění PP na štěňata z těchto krytí bude řešeno v souladu s čl. V.6 ZaCHŘ KCHČSV.

Směrnice o klubových poplatcích aktualizovaná dle rozhodnutí konference delegátů 21. 6. 2014

Z galerie